Evanghelia zilei de 11 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 11 decembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele de la 16 la 2416. Iar El i-a zis: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi
17. Şi a trimis la ceasul cinei pe sluga sa ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că iată toate sunt gata.
18. Şi au început unul câte unul, să-şi ceară iertare. cel dintâi i-a zis: Ogor am cumpărat şi am nevoie să ies ca să-l văd, te rog iartă-mă.
19. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc, te rog rog iartă-mă.
20. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni.
21. Şi întorcându-se sluga a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se stăpânul casei a zis: ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii şi pe săraci şi pe neputincioşi şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici.
22. Şi a zis sluga: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit şi tot mai este loc.
23. Şi a zis stăpânul către slugă: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte să intre ca să mi se umple casa,
24. Căci zic vouă: Niciunul dintre bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu vor gusta din cina mea.