Evanghelia zilei de 15 ianuarie 2017

Evanghelia zilei de 15 ianuarie 2017

Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele de la 12 la 1912. În vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbaţi leproşi care stăteau departe
13. Şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-ţi milă de noi!
14. Iar El, văzându-i, le-a zis lor: duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit de lepră.
15. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors şi cu glas mare slăvea pe Dumnezeu.
16. Şi a căzut cu faţa la pământ lângă picioarele lui Iisus şi I-a mulţumit. Şi acela era samarinean.
17. Iisus însă, răspunzând, a zis: Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?
18. Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam?
19. Şi i-a zis: Scoală-te şi du-te; credinţa ta te-a mântuit.