Evanghelia zilei de 16 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 16 decembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele de la 15 la 1815. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. 
16. Legea şi proorocii au fost până la Ioan de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea. 
17. Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă. 
18. Oricine-şi lasă femeia sa şi ia pe alta săvârşeşte adulter şi cel ce ia pe cea lăsată de bărbat săvârşeşte adulter. Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetele de la 1 la 41. Şi a zis către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! 
2. Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceştia mici. 
3. Luaţi aminte la voi înşivă. De-ţi va greşi fratele tău, dojeneşte-l şi dacă se va pocăi, iartă-l. 
4. Şi chiar dacă îţi va greşi de şapte ori într-o zi şi de şapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l.