Evanghelia zilei de 2 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 2 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca capitolul 6, versetele de la 46 la 49


46. Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun? 
47. Oricine vine la Mine şi aude cuvintele Mele şi le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă: 
48. Asemenea este unui om care, zidindu-şi casă, a săpat, a adâncit şi i-a pus temelia pe piatră, şi venind apele mari şi puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut s-o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. 
49. Iar cel ce aude, dar nu face, este asemenea omului care şi-a zidit casa pe pământ fără temelie, şi izbind în ea puhoiul de ape, îndată a căzut şi prăbuşirea acelei case a fost mare. 


Evanghelia după Luca capitolul 7, versetul 1


1. Şi după ce a sfârşit toate aceste cuvinte ale Sale în auzul poporului a întrat în Capernaum.


Evanghelia după Matei capitolul 10, versetele de la 16 la 22


16. Iată Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii.  17. Feriţi-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriştilor şi în sinagogile lor vă vor bate cu biciul. 
18. La dregători şi la regi veţi fi duşi pentru Mine, spre mărturie lor şi păgânilor. 
19. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 
20. Fiindcă nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi. 
21. Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi se vor scula copiii împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 
22. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui.