Evanghelia zilei de 21 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 21 decembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele de la 15 la 1715. Şi aduceau la El şi pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii,văzând, îi certau. 
16. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia. 
17. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele de la 26 la 3026. Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? 
27. Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu. 
28. Iar Petru a zis: Iată, noi, lăsând toate ale noastre, am urmat Ţie. 
29. Şi El le-a zis: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nici unul care a lăsat casă, sau femeie, sau fraţi, sau părinţi, sau copii, pentru împărăţia lui Dumnezeu, 
30. Şi să nu ia cu mult mai mult în vremea aceasta, iar în veacul ceva să vină, viaţă veşnică.