Evanghelia zilei de 22 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 22 decembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele de la 31 la 3431. Şi luând la Sine pe cei doisprezece, a zis către ei: Iată ne suim la Ierusalim şi se vor împlini toate cele scrise prin prooroci despre Fiul Omului. 
32. Căci va fi dat păgânilor şi va fi batjocorit şi va fi ocărât şi scuipat. 
33. Şi, după ce Îl vor biciui, Îl vor ucide iar a treia zi va învia. 
34. Şi ei n-au înţeles nimic din acestea, căci cuvântul acesta era ascuns pentru ei şi nu înţelegeau cele spuse.