Evanghelia zilei de 25 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 25 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 23 la 2623. Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte. 
24. Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi, negăsind, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieşit. 
25. Şi, venind, o află măturată şi împodobită. 
26. Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele de la 12 la 1912. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. 
13. Şi va fi vouă spre mărturie. 
14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde
 15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. 
16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. 
17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. 
18. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 
19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.