Evanghelia zilei de 25 octombrie 2016

Evanghelia zilei de 25 octombrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetele de la 38 la 44:

 

 

38) Şi sculându-Se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele şi L-au rugat pentru ea.
39) Şi El, plecându-Se asupra ei, a certat frigurile şi frigurile au lăsat-o. Iar ea, îndată sculându-se, le slujea
40) Dar apunând soarele, toţi câţi aveau bolnavi de felurite boli îiaduceau la El iar El, punându-Şi mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoşi.
41) Din mulţi ieşeau şi demoni, care strigau şi ziceau: Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Dar El, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că ştiau că El este Hristosul.
42) Iar făcându-se ziuă, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu şi mulţimile Îl căutau şi au venit până la El, şi-L ţineau ca să nu plece de la ei.
43) Şi El a zis către ei: Trebuie să binevestesc împărăţia lui Dumnezeu şi altor cetăţi, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.
44) Şi propovăduia în sinagogile Galileii.

 

Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele de la 32 la 40:

 

32) Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.
33) Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie,nici molie nu o strică.
34) Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.
35) Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile voastre aprinse.
36) Şi voi fiţi asemenea oamenilor care aşteaptă pe stăpânul lor când se întoarce de la nuntă, ca, venind, şi bătând, îndată să-i deschidă.
37) Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stăpânul le va afla priveghind. Adevărat zic vouă că se va încinge şi le va pune la masă şi, apropiindu-se le va sluji.
38) Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia, şi le va găsi aşa, fericite sunt acelea.
39) Iar aceasta să ştiţi că, de ar şti stăpânul casei în care ceas vine furul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa.
40) Deci şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul Omului va veni.