Evanghelia zilei de 29 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 29 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 34 la 4134. Luminătorul trupului este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci tot trupul tău e luminat dar când ochiul tău e rău, atunci şi trupul tău e întunecat. 
35. Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric. 
36. Aşadar, dacă tot trupul tău e luminat, neavând nici o parte întunecată, luminat va fi în întregime, ca şi când te luminează făclia cu strălucirea ei. 
37. Şi pe când Iisus vorbea, un fariseu Îl ruga să prânzească la el şi, intrând, a şezut la masă. 
38. Iar fariseul s-a mirat văzând că El nu S-a spălat înainte de masă. 
39. Şi Domnul a zis către el: Acum, voi fariseilor, curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de răpire şi de viclenie. 
40. Nebunilor! Oare, cel ce a făcut partea din afară n-a făcut şi partea dinăuntru? 
41. Daţi mai întâi milostenie cele ce sunt înlăuntrul vostru şi, iată, toate vă vor fi curate.