Evanghelia zilei de 3 ianuarie 2017

Evanghelia zilei de 3 ianuarie 2017

Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetele de la 2 la 122. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia. 
3. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise? 
4. Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de despărţire şi să o lase. 
5. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre, v-a scris porunca aceasta 
6. Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu. 
7. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa. 
8. Şi vor fi amândoi un trup aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. 
9. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu mai despartă. 
10. Dar în casă ucenicii L-au întrebat iarăşi despre aceasta. 
11. Şi El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua alta, săvârşeşte adulter cu ea. 
12. Iar femeia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi se va mărita cu altul, săvârşeşte adulter. Evanghelia după Matei, capitolul 23, versetele de la 23 la 2823. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi 
24. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila! 
25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie. 
26. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară. 
27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia. 
28. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.