Evanghelia zilei de 3 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 3 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca capitolul 7, versetele de la 17 la 30


17. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea. 
18. Şi au vestit lui Ioan ucenicii lui de toate acestea. 
19. Şi chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, Ioan i-a trimis către Domnul, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? 
20. Şi ajungând la El, bărbaţii au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la Tine, zicând: Tu eşti Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul? 
21. Şi în acel ceas El a vindecat pe mulţi de boli şi de răni şi de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. 
22. Şi răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi cele ce aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. 
23. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine. 
24. Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? 
25. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată,cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor. 
26. Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc. 
27. Acesta este cel despre care s-a scris: Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta. 
28. Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan
dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el. 
29. Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan. 
30. Iar fariseii şi învăţătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înşişi, nebotezându-se de el. 


Evanghelia după Luca capitolul 21, versetele de la 12 la 19


12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. 
13. Şi va fi vouă spre mărturie. 
14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde

15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. 
16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni,şi vor ucide dintre voi. 
17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. 
18. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 
19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.