Evanghelia zilei de 31 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 31 decembrie 2016

Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele de la 15 la 2115. Iisus însă, cunoscându-i, S-a dus de acolo. Şi mulţi au venit după El şi i-a vindecat pe toţi. 
16. Dar le-a poruncit ca să nu-L dea în vileag, 
17. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice: 
18. Iată Fiul Meu pe Care L-am ales, iubitul Meu întru Care a binevoit sufletul Meu
pune-voi Duhul Meu peste El şi judecată neamurilor va vesti. 
19. Nu se va certa, nici nu va striga, nu va auzi nimeni, pe uliţe, glasul Lui. 
20. Trestie strivită nu va frânge şi feştilă fumegândă nu va stinge, până ce nu va scoate, spre biruinţă, judecata. 
21. Şi în numele Lui vor nădăjdui neamurile.