Evanghelia zilei de 4 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 4 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele de la 31 la 35


31. Cu cine voi asemăna pe oamenii acestui neam? Şi cu cine sunt ei asemenea? 
32. Sunt asemenea copiilor care şed în piaţă şi strigă unii către alţii, zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat v-am cântat de jale şi n-aţi plâns. 
33. Căci a venit Ioan Botezătorul, nemâncând pâine şi negustând vin, şi ziceţi: Are demon! 
34. A venit şi Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor! 
35. Dar Înţelepciunea a fost găsită dreaptă de către toţi fiii ei. 


Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 25


25. Şi mulţimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, dinIerusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. 


Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 1 la 13


1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. 
2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: 
3. Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. 
4. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. 
5. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 
6. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. 
7. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 
8. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 
9. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 
10. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. 
11. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. 
12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. 
13. Voi sunteţi sarea pământului dacă sarea se va strica, cu ce seva săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni.