Evanghelia zilei de 5 noiembrie 2016

Evanghelia zilei de 5 noiembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetele de la 31 la 35

27. Şi după aceasta a ieşit şi a văzut un vameş, cu numele Levi, care şedea la vamă, şi i-a zis: Vino după Mine. 
28. Şi, lăsând toate, el s-a sculat şi a mers după El. 
29. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. 
30. Dar fariseii şi cărturarii lor murmurau către ucenicii Lui, zicând: De ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii? 
31. Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: N-au trebuinţă de doctor cei sănătoşi, ci cei bolnavi. 
32. N-am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi la pocăinţă.