Evanghelia zilei de 7 decembrie 2016

Evanghelia zilei de 7 decembrie 2016

Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele de la 48 la 5948. Şi cea care n-a ştiut, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută puţin. Şi oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va cere. 
49. Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie acum aprins! 
50. Şi cu botez am a Mă boteza, şi câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini! 
51. Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun că nu, ci dezbinare. 
52. Căci de acum înainte cinci dintr-o casă vor fi dezbinaţi: trei împotriva a doi şi doi împotriva a trei. 
53. Dezbinaţi vor fi: tatăl împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sale şi nora împotriva soacrei. 
54. Şi zicea mulţimilor: Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceţi că vine ploaie mare şi aşa este. 
55. Iar când suflă vântul de la miazăzi, ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este. 
56. Făţarnicilor! Faţa pământului şi a cerului ştiţi să o deosebiţi, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiţi? 
57. De ce, dar, de la voi înşivă nu judecaţi ce este drept? 
58. Şi când mergi cu pârâşul tău la dregător, dă-ţi silinţa să te scapi de el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător, şi judecătorul să te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniţă. 
59. Zic ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei plăti şi cel din urmă ban. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 14 la 1914. Voi sunteţi lumina lumii nu poate o cetate aflată pe vârf de muntesă se ascundă. 
15. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. 
16. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. 
17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii n-am venit să stric, ci să împlinesc. 
18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. 
19. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor.