Evanghelia zilei de 7 februarie 2017

Evanghelia zilei de 7 februarie 2017

Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetele de la 14 la 2314. Iar când veţi vedea urâciunea pustiirii, stând unde nu se cuvine- cine citeşte să înţeleagă - atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă în munţi, 
15. Şi cel de pe acoperiş să nu se coboare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din casa sa, 
16. Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt, ca să-şi ia haina. 
17. Dar vai celor ce vor avea în pântece şi celor ce vor alăpta în zilele acelea! 
18. Rugaţi-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. 
19. Căci în zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici nu va mai fi. 
20. Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele acelea, n-ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile. 
21. Şi atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Hristos, sau iată acolo, să nu credeţi. 
22. Se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, pe cei aleşi. 
23. Dar voi luaţi seama. Iată dinainte v-am spus vouă toate.