Evanghelia zilei de 8 februarie 2017

Evanghelia zilei de 8 februarie 2017

Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetele de la 24 la 3124. Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. 
25. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. 
26. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. 
27. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. 
28. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape. 
29. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi. 
30. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. 
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.