Evanghelia zilei de 8 ianuarie 2017

Evanghelia zilei de 8 ianuarie 2017

Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele de la 12 la 1712. Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. 
13. Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângămare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, 
14. Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: 
15. Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolode Iordan, Galileea neamurilor
16. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ceşedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit. 
17. De atunci a început Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă,căci s-a apropiat împărăţia cerurilor.