Evanghelia zilei de 9 aprilie 2017

Evanghelia zilei de 9 aprilie 2017

Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetele de la 1 la 18 1. Deci, cu şase zile înainte de Paşti, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 
2. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. 
3. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mirosul mirului. 
4. Iar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: 
5. Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? 
6. Dar el a zis aceasta, nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. 
7. A zis deci Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. 
8. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. 
9. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr pe care-l înviase din morţi. 
10. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare. 
11. Căci, din cauza lui mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. 
12. A doua zi, mulţime multă, care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, 
13. Au luat ramuri de finic şi au ieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! 
14. Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: 
15. Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei. 
16. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea I le-au făcut Lui. 
17. Deci da mărturie mulţimea care era cu El, când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. 
18. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.